Evolutie

In 1831 vertrekt het zeilschip ‘Beagle' naar Zuid- Amerika om de kustlijn van dit continent in kaart te brengen. Aan boord is de nog jonge Charles Darwin, net afgestudeerd in Cambridge in het vak geologie (aardkunde). De reis biedt een prachtige gelegenheid om de geologie van het land en de eilanden te bestuderen. Maar hij is ook geïnteresseerd in de planten en dieren die hij daar zal aantreffen. Aan de hand van zijn observaties, aantekeningen en fossielencollectie ontwikkelt Darwin een theorie over het ontstaan van soorten. Deze evolutietheorie brengt een grote schok teweeg: volgens Darwin ontstaan soorten door middel van natuurlijke selectie en – nog erger - deelt de mens een gezamenlijke voorouder met de apen.
Darwin wordt aanvankelijk om zijn mening door de kerk verketterd en door het grote publiek geridiculiseerd. In de loop van de tijd worden zijn ideeën door de voortschrijdende wetenschap echter steeds verder onderbouwd. Tegenwoordig zijn de meeste wetenschappers het er over eens dat zijn evolutietheorie in grote lijnen klopt.

De lesbrief zet kort uiteen hoe Darwin zijn ideeën ontwikkelde en wat zijn evolutietheorie inhoudt. Aan de orde komt hoe diersoorten zich ontwikkelen en hoe ze ook uit kunnen sterven als ze zich niet aan omstandigheden aan kunnen passen. Daarnaast gaat de lesbrief in op de ontwikkeling van de mens. En aan de leerling wordt gevraagd mee te denken over de evolutie van de mens in de toekomst.

De lesbrief is bedoeld voor leerlingen in de groepen 7 en 8 en kan worden gebruikt bij:

• Aardrijkskunde
• Natuuronderwijs
• Geschiedenis

• Bekijk de lesbrief online

• Download de lesbrief als MS Word-bestand (DOC)
• Download de lesbrief als Adobe Acrobat-bestand (PDF)
• Download de lesbrief als HTML-bestand (ZIP)

Meer informatie op internet:
Informatie over Darwins onderzoek op de Galápagoseilanden
Informatie over de erfelijkheidsleer
Duidelijk overzicht geologische tijdschaal, informatie over fossielen en vondsten
Het creationisme nader bekeken
Veel leesbare artikelen over Darwin, Lucy, de evolutie van mensen, dinosaurussen en de oerknal
Alles over de evolutie van dinosaurussen, ook puzzels en dinoquiz
Toegankelijke informatie over onder meer de mens in de prehistorie en over dinosaurussen

terug naar overzicht
© Kennisnet | Disclaimer | Over ons